Villkor och behandling av personuppgifter vid deltagande i Ranking Padel.

Ranking Padel är en turnering där du kan välja att delta en eller flera gånger. Varje gång du deltar kommer din Ranking Score att förändras. Du anmäler dig till en turnering åt gången och det finns inget krav på att delta i flera turneringar. Det kommer att vara möjligt att delta i Ranking Padel turneringar vid flera olika padelcenter i Sverige, Danmark och Spanien. 

Arrangören av Ranking Padel i Sverige är:
BPL Nordic AB
Stålkulegatan 2E
212 28 Malmö
info@brapadel.se
Org.nr. 556792-8030
Registrerades: 2009-11-05
Godkänd för F-skatt

Registrering och avbokning:
Du kan anmäla dig till Rankig Padel via vår Facebook-grupp - Facebook.com/groups/brapadel - Du kan enbart anmäla dig när det finns ett uppslag om att en anmälan är öppen. Avbokning ska ske via e-post eller telefon till arrangören. En avbokning registreras först när den bekräftas av arrangören.   

Registreringen är först slutgiltig när betalningen har gjorts; om betalning inte har skett på förfallodagen kan arrangören besluta att avregistrera din anmälan.

Om en turnering får fler anmälningar än det finns plats till, kan arrangören behöva avboka en eller flera anmälningar. Om du har betalat kommer anmälningsavgiften att återbetalas samtidigt som anmälan avbokas.

Anmälan till Ranking Padel är bindande när det är mindre än 48 timmar kvar till turneringen  (om inget annat anges vid anmälningstillfället). 

Efter anmälan ska anmälningsavgiften betalas via Swish.  Om du vill betala på annat sätt behöver du kontakta arrangören. Arrangören har rätt att vägra att ta emot anmälningar utan att ange anledning, så länge det inte rör sig om diskriminering. Avslag på anmälningar kan till exempel ske om du tidigare inte har dykt upp till en turnering som du var anmäld till eller om din spelnivå antingen är för hög eller låg jämfört med de andra deltagarna.  

Deltagandet sker på egen risk och arrangören kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid deltagande i Ranking Padel. 

Vid anmälan till efterföljande turneringar räcker det med att ange ditt namn. 

När Ranking Padel har avslutats kommer resultatlistan att uppdateras, med ditt namn, antal spelade set totalt samt din rankingpoäng. 

Bilder:
Under Ranking Padel-arrangemanget tas foton som kan användas i sociala medier, på webbplatser och i marknadsföringsmaterial för Ranking Padel. Om du inte vill bli fotograferad kan du helt enkelt meddela arrangören innan en turnering börjar.

GDPR:
Denna policy beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder, skyddar och delar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och andra relevanta kontaktuppgifter i samband med ditt deltagande i Ranking Padel eller anden turnering. 

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera din deltagande i våra turneringer, samt för att kunna kommunicera med dig om relevanta nyheter och information om våra kommende turneringer. Vi kan också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, om du har gett ditt samtycke till detta. 

Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar som skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
På Ranking Score-listan kommer ditt namn att finnas med i ungefär tre år från det att du deltog i din senaste Ranking Padel-turnering - därefter kommer du att raderas eller kontaktas för att höra om du fortfarande vill vara med på listan.

Delar vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners, inklusive det företag som hanterar Ranking Score-listan. . Vi kan också dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda vår organisation eller dina rättigheter som individ.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi har samlat in. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter, begränsning av bearbetning av dina personuppgifter och att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan organisation. För att utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig:  Michael Stenmann - info@brapadel.se